Thursday, 24 May 2012

Junie Eksamen


GRAAD 10

VRAESTEL 1 (TAAL EN BEGRIP)
80 PUNTE
2 UUR
 •            Begrip (30 punte)
 •            Opsomming (10 punte)
 •            Taal (40 punte)

Inhoud:
 •           Woordorde
 •            Die Tye
 •            Meervoude
 •            Verkleinwoorde
 •            Ontkenning
 •           Voorsetsels
 •            Voegwoorde
 •            Direkte en indirekte rede
 •           Lydende en bedrywende vorm
 •            Idiome
 •            Suiwer Afrikaans


VRAESTEL 2 (LETTERKUNDE)
70 PUNTE
2 UUR
 •            Prosa (Bakgat) (50 punte)
 •            Poësie (20 punte) 

Bakgat, en wat dan van my?
 •           Hoofstuk 1-7
 •            Opsomming
 •            Karakters


Poësie
 •            Wêreld
 •            Klara Majola
 •            Harlekyn van die dieretuin
 •            Talle tonge

GRAAD 11

VRAESTEL 1 (TAAL EN BEGRIP)
80 PUNTE
2 UUR
 •            Begrip (30 punte)
 •            Opsomming (10 punte)
 •            Taal (40 punte)

Inhoud:
 •            Woordorde
 •            Die Tye
 •            Meervoude
 •            Verkleinwoorde
 •            Ontkenning
 •            Voorsetsels
 •           Voegwoorde
 •            Byvoeglike Naamwoorde
 •            Direkte en indirekte rede
 •            Lydende en bedrywende vorm
 •            Idiome
 •            Suiwer Afrikaans


VRAESTEL 2 (LETTERKUNDE)
70 PUNTE
2 UUR
 •            Prosa (SKilpoppe) (35 punte)
 •            Poësie (35 punte) 


Poësie: Kies net 2 uit 3
Skilpoppe
 •            Hoofstuk 1-9
 •            Opsomming
 •            Karakters


Poësie
 •            Gedagtes van die nie-arbeider
 •            Ma
 •            Wetenskapmannetjies
 •            Woonstelbewoner

GRAAD 12

VRAESTEL 1 (TAAL EN BEGRIP)
80 PUNTE
2 UUR
 •            Begrip (30 punte)
 •            Opsomming (10 punte)
 •            Taal (40 punte)

Inhoud:
 •            Woordorde
 •            Die Tye
 •            Meervoude
 •            Verkleinwoorde
 •            Ontkenning
 •            Voorsetsels
 •            Voegwoorde
 •            Naamwoorde
 •            Byvoeglike Naamwoorde
 •            Voornaamwoorde
 •            Betreklike Voornaamwoorde
 •            Intensiewe Vorms
 •            Direkte en indirekte rede
 •            Lydende en bedrywende vorm
 •            Idiome
 •            Afkortings
 •            Suiwer Afrikaans


VRAESTEL 2 (LETTERKUNDE)
70 PUNTE
2 UUR
 •            Kortverhale (35 punte)
 •            Poësie (35 punte) Kortverhale: Kies óf opstel óf kontekstueel

Poësie: Kies 2 uit 4 gedigte
Kortverhale:
 •            Baby
 •            Benedicta
 •            Die Pakkie
 •            Astra Castra
 •            Agter ‘n baard
 •            Op soek na Kid Khumalo


Poësie:
 •            Stad in die mis
 •            Woorde
 •            Kontak
 •            Kabouterliefde
 •            Daar is spore op die maan
 •            Die hanswors